workshop-truc-tuyen--dvaxc.jpg

Workshop Trực Tuyến Toàn Cảnh Việc Làm Tại Nhật Diện Kỹ Sư

Không để việc thiếu thông tin và những thắc mắc không được giải đáp ảnh hưởng đến việc hiện thực mục tiêu năm 2020 của các bạn kỹ sư, VIJA Link tiếp tục tổ chức Workshop Online - Việc làm tại Nhật diện kỹ sư và những điều cần biết vào 10:00 ngày 07/4/2020 tại group

vija-link-to-chuc-wo-frdet.jpg

VIJA Link Tổ Chức Workshop Online: Toàn Cảnh Việc Làm Tại Nhật Diện Kỹ Sư Tháng 2 Năm 2020

Khởi động hành trình đến Nhật của mình với Workshop Online: Toàn cảnh việc làm tại Nhật diện kỹ sư vào 16:00 ngày 24/2/2020 để hiện thực mục tiêu của mình nhé!

Tin liên quan