Chế độ đãi ngộ

  ENGLISH

  • Working time: 8:00 – 12:00 & 13:15 – 17:30 (Saturday: 08:00 – 12:00, on/off).
  • Total health care insurance for employee + 2.
  • Social Insurance.
  • Health Insurance.
  • Gas allowance & Phone allowance.
  • Gross Salary (with Japanese): 2,500 – 3,000 USD/ month (+Housing allowance: 800 USD/ month).
  • Gross Salary (with Vietnamese): 35,000,000VND – 40,000,000VND/month (Base salary + title allowance).
  • Bonus: 02 times/year.

  VIETNAMESE

  • Thời gian làm việc: 8:00 - 12:00 & 13:15 - 17:30 (Thứ 7: 08:00 - 12:00, làm/ nghỉ).
  • Tổng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên + 2.
  • Bảo hiểm xã hội.
  • Bảo hiểm y tế.
  • Trợ cấp xăng xe & phụ cấp điện thoại.
  • Tổng lương (với người Nhật): 2.500 - 3.000 USD/ tháng (+ Trợ cấp nhà ở: 800 USD / tháng)
  • Tổng lương (với người Việt): 35,000,000VND – 40,000,000VND/ tháng (Lương cơ bản + phụ cấp chức vụ).
  • Thưởng: 02 lần/ năm.

Nội dung công việc

  ENGLISH

  • BD strategy based on company business strategy.
  • Market research /Sale plan / marketing tools/  tender progress & result.
  • Customer management.
  • Cost management.
  • Contract management.
  • Process & KPI system build up.
  • Manage and develop human resource.

  VIETNAMESE

  • Xây dựng chiến lược BD dựa trên  chiến lược phát triển kinh doanh
  • Nghiên cứu thị trường/ Lên chiến lược kinh doanh/ Các công cụ quảng bá/ Quá trình và kết quả đấu thầu/ 
  • Quản lý khách hàng.
  • Quản lý chi phí với các bên liên quan.
  • Quản lý hợp đồng.
  • Xử lý và xây dựng quy trình hệ thống KPI.
  • Quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong công ty.

Yêu cầu

  ENGLISH

  • Bachelor of in Business Administration/ Economics/ Foreign trade or Marketing/ Sea Transport Economics.
  • 3 - 4 years in field of business development / Economics.
  • Knowledge of  economics, trade, Logistics field, supply chain management.
  • Proficiency in English.
  • CV written in English.

  VIETNAMESE

  • Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Marketing, Giao thông vận tải.
  • 3 - 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh và Kinh tế.
  • Kiến thức về Kinh tế và Ngoại thương, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
  • Thành thạo Tiếng anh.
  • Viết CV tiếng Anh.

Thông tin công ty

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng nhân viên:

Trụ sở:

TPHCM

Website:

https://www.vjl.com.vn/home

Cách ứng tuyển

Quy trình tuyển dụng

 • Bước 1: Sau khi nhận được CV của ứng viên, VIJA Link sẽ liên hệ lại với các bạn để phỏng vấn sơ tuyển.
 • Bước 2: Tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng
 • Bước 3: Nhận thông báo trúng tuyển và hoàn thành thủ tục vào công ty (được hỗ trợ bởi VIJA Link)

Để ứng tuyển cho công việc trên, bạn vui lòng chọn 1 cách ứng tuyển dưới đây:

 • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin vào form online và submit form theo hướng dẫn. Tải Hướng dẫn
 • Bước 2: Để tránh thất lạc CV, ứng viên nên tạo CV online (theo cách 1). Trong trường hợp có lỗi nộp CV, Download form CV tiếng Anh và tiếng Nhật tại đây. Điền đầy đủ thông tin vào form CV và gửi về email duc@vjl.com.vnapply.vijalink@gmail.com