VIJA Link Tổ Chức Hội Thảo Nghề Nghiệp Tại Đại Học Kiến Trúc

VIJA Link Tổ Chức Hội Thảo Nghề Nghiệp Tại Đại Học Kiến Trúc
Ngày 10/10/2017, VIJA Link đã có cơ hội giao lưu với Khoa Kiến trúc và Xây dựng dân dụng tại trường Đại Học Kiến Trúc về cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Mời các bạn theo dõi một số hình ảnh về sự kiện:

Tin liên quan