Thông Báo Thay Đổi Số Tổng Đài

Thông Báo Thay Đổi Số Tổng Đài
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng, đối tác, ứng viên và học viên khi liên hệ, kể từ ngày 18/7/2019, Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật - VIJA Link thực hiện chuyển đổi các số điện thoại liên hệ sang tổng đài điện thoại mới: 024-3577-2008
 
Danh sách nhánh máy lẻ của các bộ phận:
Số 1 - Tư vấn việc làm tại Nhật Bản
Số 2 - Tư vấn việc làm tại Việt Nam
Số 3 - Tư vấn khóa học
Số 4 - Phòng Marketing và Tư Vấn Đầu Tư
Số 5 - Phòng Kế Toán và Hành chính nhân sự
Số 0 - Hỗ trợ
 
Trong quá trình chuyển đổi, các số điện thoại được sử dụng trước đây vẫn hoạt động bình thường đến hết tháng 7/2019
Công ty xin thông báo tới Quý khách hàng, đối tác, ứng viên và học viên được biết và liên hệ.
Trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan