Hội thảo tuyển dụng Công ty KOYAMA SEIKI

Hội thảo tuyển dụng Công ty KOYAMA SEIKI
Hội thảo giới thiệu về công ty và phỏng vấn sơ tuyển cho vị trí Kỹ thuật viên Công ty KOYAMA SEIKI

Thời gian: Ngày 20/02/2016

Địa điểm: Trung tâm tiếng Pháp - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Thông tin chi tiết về thời gian Hội thảo công ty đã gửi cho các bạn ứng viên nộp đơn đúng hạn đăng ký. Sau khi phỏng vấn sơ tuyển, các ứng viên vượt qua vòng loại sẽ phỏng vấn trực tiếp với công ty KOYAMA ngày 21/02/2016 tại Công ty VIJA Link, tầng 5, 106 Phố Huế.

Thông tin tuyển dụng: http://vjl.com.vn/home/job/7/ky-thuat-vien.html

Thông tin công ty: http://www.koyama-seiki.co.jp/

Tin liên quan