VIJA-Link-dong-hanh--xhflh.jpg

VIJA Link đồng hành cùng giải chạy sinh viên ngành kỹ thuật En-running 2018

Đội sinh viên tình nguyện viện CNTT và Truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội (VIT) cùng nhà đồng hành Công ty CP Liên kết Việt Nhật VIJA Link tổ chức giải chạy sinh viên ngành kỹ thuật En-running.

3-buoc-chinh-phuc-gi-rxcet.png

3 bước chinh phục giải thưởng hơn 10.000.000 đồng của En running

3 cách đơn giản để tham gia En running

Tin liên quan